Omaishoitajan vapaan sijaishoito

1.8.2011 on omaishoidon tuesta annettuun lakiin lisätty uusi 4a-pykälä, jonka mukaan kunta voi järjestää omaishoitajan vapaa tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltuvan henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta. Sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan kotona, mikä vastaa monien omaishoitajien ja hoidettavien toiveita. Sijaishoitajan ei tarvitse olla hoidettavan omainen. Omaishoitajan vapaasta sovittaessa on tärkeää pohtia yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa, mikä on  kuhunkin tilanteeseen sopiva omaishoitoa korvaava järjestämistapa. Hoitojärjestelyn on aina turvattava hoidettavan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus. Kunta päättää siitä, miten omaishoitajan vapaan tai poissaolon aikainen hoito järjestetään. Hoidon järjestäminen sijaishoidon avulla edellyttää kuitenkin, että omaishoitaja suostu siihen. Myös omaishoidossaolevan henkilön mielipide on otettava huomioon. Järjestelyn tulee aina olla hoidossa olevan henkilön edun mukainen. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta sijaishoidosta kunta perii asiakasmaksun, joka vuonna 2011 on ollut enintään 10,60 €/vuorokausi.