Kelan kuntoutukseen myös yli 65-vuotiaana

Kela järjestää alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutusta sekä vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta sekä aikuisten psykososiaalista kuntoutusta. Lisäksi kela myöntää ns. harkinnanvaraista ammatillista ja lääkinnällistä kuntoutusta eduskunnan vuosittaisen määrärahan turvin.

Vuoden 2013 alusta yli 65-vuotiaiden mahdollisuudet osallistua kelan kurssimuotoiseen kuntoutukseen paranevat, sillä useiden kurssien ikärajoja korotetaan tai ne poistetaan kokonaan. Esimerkiksi muistisairauksia sairastavat voivat osallistua kuntoutukseen 75-vuotiaaksi asti.Omaishoitajan kursseille voi osallistua myös hoidettava omainen.

Kelan kuntoutuskurssien tarjontaan voi tutustua osoitteessa www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku.