Henkilökohtainen apu

1.9.2009 astui viimein voimaan laki henkilökohtaisesta avusta, joka takaa avun saamisen vaikeavammaiselle ihmiselle. Avustajasta on tehtävä VPL:n mukainen henkilökohtaisen avun päätös, joka perustuu vaikeavammaisen omaan määrittelyyn avun sisällöstä ja toteutuksesta. Avun tarpeen on vamman tai sairauden johdosta oltava välttämätöntä ja toistuvaa. Henkilökohtainen apu on apua niissä toimissa, jotka vaikeavammainen tekisi itse, mutta joista ei vamman tai sairauden vuoksi selviä. Se on toimintaa, joka mahdollistaa vaikeavammaisen ihmisen itsenäisen elämän olematta pääosin hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Tunnusmerkistöön kuuluu vaikeavammaisen oikeus päättää mitä, missä, milloin ja kuka. Henkilökohtainen apu lähtee henkilön omista elämän valinnoista mahdollistaen asiakkaan osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja yhdenvertaisuuden.

Henkilökohtainen apu on avustamista päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa henkilön tarvitseman tuntimäärän verran sekä harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä vähintään 30 h/kk. Jollei tätä pienempi määrä riitä turvaamaan henkilön välttämätöntä avuntarvetta.

Kun olet hakemassa henkilökohtaista avustajaa, kirjaa itsellesi ylös avuntarpeesi ja ole ehdottoman rehellinen. Kaikki vähättelevät avuntarvettaan. Yritä miettiä minuutti minuutilta ja tilanne tilanteelta, milloin ja missä apua tarvitset. Kysy myös perheeltäsi ja kavereiltasi heidän mielipidettään sillä usein nämä tahot auttavat sinua siten, että kumpikaan osapuoli ei huomaa avustamisen edes tapahtuneen, kun se tulee niin luontevasti.

Kun VPL:n mukainen henkilökohtaisen avun päätös on tehty, kunnalla on kolme erilaista tapaa järjestää apu vaikeavammaiselle. Joko vaikeavammainen hankkii avustajan itse, kunta antaa palvelusetelin, jonka avulla vaikeavammainen voi valita kunnan antamalta listalta sopivan yrittäjän tai kunta kilpailuttaa lomakkeen avulla palveluntuottajat ja hankkii sen jälkeen avun ostopalveluna. Kaikissa vaihtoehdoissa kuitenkin asiakkaan on hyväksyttävä palvelun tuottaja. Ja kaikissa järjestämistavoissa kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomus sekä palvelusuunnitelmaan kirjatun yksilöllisen avun tarve. Henkilökohtaisesta avusta ei tule palkkakuluja asiakkaalle vaan kunta on velvollinen korvaamaan kohtuulliset kulut avustajalle.

Jotta voit saada VPL:n mukaisia tukitoimia, tulee sinulla olla tehtynä vammaispalvelutoimiston toimesta palvelusuunnitelma, joka on avain kaikkiin palveluihisi.