KELAn taksimatkojen suorakorvaus Kokkolaan syksyllä 2012

Kelan korvaamien taksimatkojen keskitetty tilausnumero otetaan käyttöön Kokkolassa syksyllä 2012. Tämän tiimoilta Kela lähestyy asiakkaitaan kirjeellä n. 3 kk ennen suorakorvauksen käyttöön ottoa (kesä/heinäkuussa) ja pyytää tarkastamaan kelalla asiakkaasta olevat tiedot. On erittäin tärkeää, että jokainen reagoi tuohon Kelan kirjeeseen ja palauttaa sen kelalle hyväksyttyään tiedot oikeiksi. Kaikki Kelan korvaamat matkat tilataan sen jälkeen yhdestä tilausnumerosta. Ruotsinkielisille on oma ja suomenkielisille oma numeronsa.

Tästä numerosta tilatusta matkasta asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa esittämällä kela-kortin. Asiakas maksaa ainoastaan omavastuuosuuden, joka on 9,25 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Puhelun hinta on sama kuin tavallisen taksin tilauspuhelu alueella. Taksikeskus on auki ympäri vrk.

Suorakorvausjärjestelmässä asiakkaan matkan tilaustieto yhdistetään taksamittarilta tulevaan maksutapahtumatietoon ja tiedot lähetetään kerran päivässä kelaan. Koska matkakorvaukset saadaan heti käsittelyyn, ne kerryttävät nopeasti asiakkaan vuotuista omavastuuosuutta, ns matkakattoa.

Suorakorvausjärjestelmän ansiosta myös lyhyet, kustannuksiltaan alle 9,25e omavastuun jäävät matkat tulevat kelan tietoon ja ne lasketaan mukaan matkakattokertymään. Matkakaton täytyttyä asiakkaan ei enää tarvi maksaa omavastuuosuutta kun esittää autoilijalle kelan lähettämän vuosiomavastuukortin.

Taksimatkojen keskitetty tilausvälitys mahdollistaa sähköisen tiedonsiirron lisäksi kelan korvaamien taksimatkojen yhdistelyn. Matkojen yhdistely hillitsee tehokkaasti kasvavia kustannuksia varsinkin alueilla, joilla välimatkat ovat pitkiä. Asiakkaan matkoja ei kuitenkaan yhdistellä, jos terveydenhuollon edustaja on katsonut, ettei se ole asiakkaan terveydentilan vuoksi mahdollista.

Koska asiakkaan matkatilaus välitetään asiakasta lähinnä olevalle ajovuorossa olevalle taksille, asiakas ei voi valita suorakorvausmenettelyssä tiettyä kuljettajaa. Jos asiakas ei halua käyttää suorakorvausmenettelyä, hän voi tilata matkan valitsemaltaan taksiyrittäjältä myös suorakorvausalueella. Tällöin asiakas joutuu maksamaan taksimatkan koko hinnan itse ja hakemaan korvausta kelalta jälkikäteen. Korvauksen käsittelyaika on noin 3 vk.

Kelan vaikeavammaisten kuntoutusta saavilla asiakkailla ja aiemmin sitä saaneilla 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä on edelleen oikeus käyttää tuttu taksinkuljettajaa. Vakiotaksia voivat käyttää myös yksin matkustavat alle 16-vuotiaat lapset ja vaikeasti sairaat lapset. Vakiotaksia ei tilata keskitetystä numerosta, vaan asiakas sopii tilauksesta haluamansa autoilijan kanssa.

Lisätietoja kelan matkakorvauksista http://www.kela.fi/matkakorvaus

KELAN SUORAKORVAUS JA TILAUSKESKUKSEN ALOITUSAJANKOHTA SIIRTYY KOKKOLASSA!!!! MAO:N PÄÄTÖKSELLÄ....LISÄTIETOJA MYÖHEMMIN.