eResepti käyttöön Keski-Pohjanmaalla

Sähköinen resepti otetaan käyttöön julkisessa terveydenhuollossa lokakuussa. eReseptiin siirtyminen koskee Kokkolan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluita, Jyta-alueen terveyskeskuksia sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalaa.

eReseptiin siirryttäessä lääkemääräyksen saa suoraan apteekkiin. Lääkkeet voi noutaa mistä tahansa apteekista Suomessa, eikä paperireseptiä enää tarvita. KELA-kortti aina mukaan apteekkiin jatkossakin.

Vastaanotolla potilas saa lääkäriltä paperisen potilasohjeen, johon on kirjattu hänelle määrätyt lääkkeet ja menettelyt lääkkeiden noutamisesta. Potilasohjeen näyttäminen apteekissa nopeuttaa asiointia.

Kun potilaan kaikki lääkemääräykset ovat Kelan reseptikeskuksen tietokannassa näkyvissä lääkäreille ja apteekin henkilökunnalle, päällekkäistä lääkitystä ja lääkkeiden haitallisia yhteisvaikutuksia voidaan ehkäistä. eReseptin käyttö parantaa myös hoidon jatkuvuutta sekä tiedonkulkua. Lääkemääräyksiä voi tarkastella omilla pankkitunnuksilla internetissä osoitteessa www.kanta.fi "omien tietojen katselu" -kohdassa.

Lisätietoja:

Mika Kivelä puh. 0400-145516 / mika.kivela@kpshp.fi

Tanja Witick puh. 044-7307658 / tanja.witick@kokkola.fi

Ilkka Luoma puh. 0400-145308 / ilkka.luoma@kpshp.fi